آجوشیِ شعبده‌باز

آجوشیِ شعبده‌باز

@purrshy

✭ ⋆ ˚。⋆˚ 𖨂 𝗀𝗈𝗈𝖽 𝖻𝗈𝗒 ⍣ 𖥻 𝗍𝗁𝗏

⋆ anondiu.t.me ⋆

Subscribers: 135

هستم فایده نداره

چون نینی منم

https://t.me/Purrshy/3632 توهم خسته شودی؟

بریم نینی شبت بخیر

بیا بریم لالا

بیا بریم لالا

یام که ایگنور