̗̀⤹엑소𓄼𓈒๋𝐒𝐌𝐂 ✦⸼࣪ ̗̀

̗̀⤹엑소𓄼𓈒๋𝐒𝐌𝐂 ✦⸼࣪ ̗̀

@exo_smc

✶ 𝗙𝗈𝗋 𝐏𝗋𝗂𝗇𝖼𝖾𝗌 𝗘𝖷𝖮, 𝗡𝖾𝗐𝗌, 𝗖𝗈𝗎𝗉𝗅𝖾𝗌 𝖬𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌, 𝖳𝗁𝖾𝗆𝖾𝗌, 𝖤𝖽𝗂𝗍𝗌 & 𝗍𝗁𝖾 𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋.. ꧇ ُ⭐️୭ .

ٌ ٫ یه دنیاے قشنگ و کوچولو
از اکسو تو کهکشان کیپاپ 🤏🏻🎀ٌ ♡ .

-- Unknown LINK: http://t.me/Chat_SMC

Subscribers: 759

🐚𝓨𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓷𝓮𝓵 𝓷𝓸𝓿𝓮𝓵 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓑𝓣𝓢🐚
🍋防弹最好的频道小说🍋

ɞکیوتم تو هم آرمیه فیک خونی؟؟؟🐚
اصلی ترین منبعش رو پیدا کردم🍋
ɞمتفاوت ترین رمان های بنگتن🐚
رمان‌چند فصلیــــ&فیکشن تک پارتی🍋
ɞفان‌و صافت ترین های پسرا🐚
تا خیس ترین و سکسی ترین هاش🍋
ɞهمه و همه فقط تو این چنل🐚
تا لینکشو بر نداشتم زود جوین شو بیبی🍋

https://t.me/NOVELSFROMBTShttps://t.me/NOVELSFROMBTS

🍑هــــــــ𝓗𝓲ـــــــای کیـــوتــــ๑ــــی🍑
🍥یه چنل متفاوت از بنگتن واست اوردم🍥
━O━O━━━━━━━━━
๛یه چنل پر از رمان‌های پسرا ๛
๛بهترین رمان های چند فصلی تلگرام ๛
━O━O━━━━━━━━━
🍑از فان ترین فیکشن های بگیر🍑
🍥تا سکسی ترین های ممکن🍥
━O━O━━━━━━━━━
๛军队的美丽星系 ๛
๛这是你的天堂๛
━O━O━━━━━━━━━
🍑اینجا واست بهشته هورنی گرل🍑
🍥لینکش رو به سختی پیدا کردم زود جوین شو🍥 ━O━O━━━━━━━━━
𝓙𝓸𝓲𝓷🍑 🍑𝓙𝓸𝓲𝓷
🍥𝓙𝓸𝓲𝓷🍥
𝓙𝓸𝓲𝓷🍑 🍑𝓙𝓸𝓲𝓷
━O━O━━━━━━━━━

دهنش رو دور [#نیپل](?q=%23%D9%86%DB%8C%D9%BE%D9%84) پسر حلقه کرد و تهیونگ [#قوس‌محکمی](?q=%23%D9%82%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C) به کمرش داد...***💦***

دهنش رو دور #نیپل پسر حلقه کرد و تهیونگ #قوس‌محکمی به کمرش داد...💦
دستش رو آروم سمت #ورودی پسر برد و همونطور که مک‌های نسبتا محکمی به نیپلش میزد با ورودیش بازی کرد...🕳
#ناله‎های تهیونگ حالا کاملا بلند شده بود و حتی افراد بیرون از #اتاق هم می‌تونستن صداش رو بشنون...🔇
با ورود #انگشت اول، تهیونگ حس کرد نمی‎تونه نفس بکشه...💯
جونگ‌کوک با #نگرانی ازش جدا شد و بهش نگاه کرد...💢
نفس عمیق بکش...

[*🧨Fic Name : Nonsense Mission
🧨*Couple : BTS × BTS (7Some)

متفاوت‌ترین فیک تخیلی🔥
اسمات‌های چند نفره🧨
~~اگه با صحنه‌های باز مشکل دارین توی این چنل جوین نشید💦
ورود افراد زیر 18 سال ممنون🔞~~**](https://t.me/+dJfPcw3CZG83NGFk)

تهیونگ از مکیده شدن [#پوستش](?q=%23%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B4) لذت می‌برد و جونگ‌کوک از کشیده شدن [#موهاش](?q=%23%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%B4) توسط پسر دیگه...

تهیونگ از مکیده شدن #پوستش لذت می‌برد و جونگ‌کوک از کشیده شدن #موهاش توسط پسر دیگه...
گاهی تهیونگ به صورت #ناخودآگاه با کشیدن موهاش سرش رو به #بدنش نزدیک‌تر می‌کرد و جونگ‌کوک متوجه میشد که داره کارش رو خوب انجام میده...
اما دردی که توی #پایین‌تنه‌هاشون بود اهمیتی به خواسته‌هاشون نمی‌داد و فقط یک چیز رو می‌خواست...
تهیونگ زودتر از پسر دیگه #تسلیم شد و با قوس دادن به #کمرش به جونگ‌کوک فهموند دیگه نمی‌تونه #شلوارش رو تحمل کنه...
جونگ‌کوک نگاهش رو بالا آورد و به صورت #عرق کرده‌ی پسر خیره شد...
_#بیانش کن...

⊰NAME FIC: I'm Not Your Slave⊱
⊰COUPLE: VKOOK/KOOKV (2ver)⊱
⊰HASHTAG:
#INYS[تهیونگ هرگز فکرش رو هم نمی‌کرد که شرکت توی جشن #فارغ‌التحصیلیش؛ به همچین اتفاقی #ختم بشه!!!🔞*💦*

~~ورود افراد زیر 18 سال ممنوع~~**](https://t.me/+dJfPcw3CZG83NGFk)

***🍋******🌛***وقتے شرایط سخت میشہ

🍋🌛وقتے شرایط سخت میشہ
یه مبارز واقعے تسلیم نمیشه بلکه براے ادامہ دادن قویتر میشہ💪

𓄶ׄ៹࣪ #edit
𓄶ׄ៹ #Chanbaek.𓄹
𓏲࣪🍷#Mobeze 𓍼
────۰۰۰𔘓۰۰۰──── 
𓂅.𓂁EXO𓏲🥂SMC𓂄⁺ ִ𖠗

فقط منم دلم میخواد چشمای چانیولو گاز بگیرم بس که قشنگه؟!🥲

˖✶ʾʾ #video
˖✶ʾʾ #chanyeol 𓄹
𓏲࣪🩸#IRSA ֶָ𓍯
────۰۰۰𔘓۰۰۰──── 
𓂅.𓂁EXO𓏲🥂SMC𓂄⁺ ִ𖠗

"با حرف هاشون عصبانی نشو

"با حرف هاشون عصبانی نشو
اگه بتونند راحت عصبانیت کنند
راحت میتونند شکستت بدن😎🪴"
ׅ ゙ֶָʾʾ #pic
゙ֶָʾʾ #DO𓄹
𓏲࣪🍃#𝕬𝕿𝕰𝕶𝕰⭒۟ 
────۰۰۰𔘓۰۰۰──── 
𓂅.𓂁EXO𓏲☕️SMC𓂄⁺ ִ𖠗

براے موفقیت در زندگے بہ دو چیز نیاز دارے :

براے موفقیت در زندگے بہ دو چیز نیاز دارے :
【 بی‌توجهے و اعتماد بہ نفس🤽‍♀🍃

𓄶ׄ៹࣪ #edit
𓄶ׄ៹ #Chanbaek.𓄹
𓏲࣪🍷#Mobeze 𓍼
────۰۰۰𔘓۰۰۰──── 
𓂅.𓂁EXO𓏲🥂SMC𓂄⁺ ִ𖠗