⪩꯭♡ 𝅄 𝖪υ𝗋ɑ𝗍ɑ 𝖯𝗋𝗈ო𝗈𝗍౿ ֹ ʬʬ ❄️﹗

⪩꯭♡ 𝅄 𝖪υ𝗋ɑ𝗍ɑ 𝖯𝗋𝗈ო𝗈𝗍౿ ֹ ʬʬ ❄️﹗

@kuratapromote

𝓕eel lost in this interesting imagination? 𝓦ell let's go to the map and see what we can find 🌀

https://t.me/kuratapromote/1852

🐋 . 𝓞fc bot :: @kuratapmofcbot
🌬️ . ℳpps :: Soon!

Subscribers: 227

ㅤ   ㅤ٪ 𓍱۰. ݁ dapperies.t.me 𖠺۰. ݁
   ━━━━━━ 𝄞 The music illumines th' beautiful night, the moon illumines whole archipelago. How well this tale is made up of folk together, a place where we share joys and sorrows. There is not a day without remembering beautiful memories together.

⧽Swear, This world stretches wide, as wide as the sun that shine's with its freshness. Between falsehood and honesty, that one is the most precious to weigh in a scale of life. There will be Gods and Goddesses eager to share histories, that is, death with destruction. ☾

☾Bring many stories and be transmitted by others, bring exuberance with no regrets. @dapperies Here share many stories with walkers who have been lost by the arid wilderness.⧽
https://t.me/dapperies ;༒
#𝙋eიgυriიPM #𝗢𝗧𝗟𝐀l𝗹 #ꪖꫀ𝓽ꫝꫀ𝘳Promote #𝓚uratapm #ℳorfosweep #𝗥ɑꪱꬻу𝝖ll #𝗥ɑꪱꬻу𝗣𝗋ⱺmⱺt𝖾 #𝕱𝖍all #𝐕𝐏𝗽romote #𝐕𝐏𝗮ll #𝐀𝐓All #𝐀𝐓Promote #scaramouche #スカラムーシュ #𝐒pall #𝐒pa #𝓝aki𝓐ll #𝓝aki𝓟romote #𝐆𝐇all #𝐀𝐒𝐋𝗔ᥣᥣ #𝐀𝐒𝐋𝗣𝗋ⱺꭑⱺ𝗍𝖾 #𝐑inα𝐏romote #𝐓enn𝐂h #𝐍oji𝐆c #𝓖All #𝐎shi𝐏romote #𝐍oko𝐀ll #𝗞agaminePromote

Telegram

<⸼ ˚.𖣴 ​๋𝓓𐐼ׅໍ𝕡࣪𝗉ִ𝖾ᜒ𝕣𝗂๋𝖾֥꤫𝗌᮫ﹴ 𖡎. >

ㅤㅤ .𖢲... 𝚝𝚑' 𝚕𝚞𝚗𝚊𝚖 ə𝚝 𝚜𝚝ə𝚕𝚕𝚊 𝚑𝚊𝚌𝚎𝚛 𝚐𝚕𝚘𝚜𝚜𝚢 𝚎𝚗 𝚝𝚑' 𝚐𝚕𝚘𝚖𝚖𝚢 𝚗𝚘𝚡, 𝚍𝚎𝚌𝚘𝚛𝚊𝚛 𝚊𝚝𝚛𝚊 𝚖𝚊𝚛𝚎'𝚜 𝚝𝚊𝚒𝚕. 𝚊 𝚕𝚞𝚌𝚒é𝚛𝚗𝚊𝚐𝚊𝚜 𝚎𝚜𝚜𝚎 𝚜𝚞𝚙𝚛𝚊 𝚎𝚝 𝚒𝚕𝚕𝚞𝚖𝚒𝚗𝚊𝚛𝚎 ⧼' dapperies.t.me ⧽:***🌬️******🕯️*** ☾❀☽

ㅤ ㅤ٪ 𓍱۰. ݁ [dapperies.t.me](http://dapperies.t.me/) 𖠺۰. ݁

ׄ  ᝰ ‌   𝅄 ꒰  ׄ ─ׄ‌─⃘✿⃘─ׄ‌─ ׄ  ꒱ 𝅄   ‌ ᝰ  ׄ  ⊹
𝆺𝅥 ݂ 🪐⃝᮫ ۫ ࣭ 𝐍ᦒ࣪ꭉִֺׂ໋ꭑ֗αׂׅׅꬻִׂׅ࣪ 𝐇ᧉ֗ʅ࣭࣪℘ֺֹֹֹ࠭ ﹗‹𝟹 ֹ𓉳
HIRMINN , HIRMINNN, HIRMINN !!!!!

─ׄ┄‌  ᘛ   ִ ׄ✶  ۪It was a sunny morning, Mama told me to have breakfast as usual. The children's hostel has a very good mother, she's also beautiful 𔘓𔘓 ׂ. But at night don't try to hang around outside the room okayy~. All of the children who had already turned thirteen were slowly increasing and this hostel had fewer and fewer children as well. So we are here to bring in new children who who can do this ࣪ ᭝ ꒱ / !!

— Editing
— Sticker
— Wording
— Sfs
— Seblist

This will make it easier for you to become one of our hostels!
https://t.me/NormanHelp/633
https://t.me/NormanHelp/633
https://t.me/NormanHelp/633

𝅄   ׄ ⃝🧸 ✿۪۪  If you have been selected to occupy the dormitory, let's play together  𖧧   𝅄  ֹ!!!
ׄ  ᝰ ‌   𝅄 ꒰  ׄ ─ׄ‌─⃘✿⃘─ׄ‌─ ׄ  ꒱ 𝅄   ‌ ᝰ  ׄ  ⊹

#𝓚uratapm #𝗞agaminePromote #𝕱𝖍all #𝓝aki𝓐ll #𝓝aki𝓟romote #𝓖All #𝐆𝐇all #𝐎shi𝐏romote #𝐍oko𝐀ll #𝐑inα𝐏romote #𝐍oji𝐆c #𝐓enn𝐂h #𝕱𝖍all #𝗞agamineHirmin #𝕱𝖍min #𝓚uratahirmin #𝐎shi𝐇iring #𝐍oko𝐒taff #𝓝aki𝓗irmin #𝐆𝐇hiring #𝐑inα𝐇iring

Telegram

(H. 𝆺𝅥 ݂ 🪐⃝᮫ ۫ ࣭ 𝐍ᦒ࣪ꭉִֺׂ໋ꭑ֗αׂׅׅꬻִׂׅ࣪ 𝐇ᧉ֗ʅ࣭࣪℘ֺֹֹֹ࠭ ﹗‹𝟹 ֹ𓉳

ׄ  ᝰ ‌   𝅄 ꒰  ׄ ─ׄ‌ ─⃘✿⃘ ─ׄ‌ ─ ׄ  ꒱ 𝅄   ‌ ᝰ  ׄ  ⊹ 𝆺𝅥 ݂ ***🪐***⃝᮫ ۫ ࣭ 𝐍ᦒ࣪ꭉִֺׂ໋ꭑ֗αׂׅׅꬻִׂׅ࣪ 𝐇ᧉ֗ʅ࣭࣪℘ֺֹֹֹ࠭ ﹗‹𝟹 ֹ𓉳 HIRMINN , HIRMINNN, HIRMINN !!!!!

ׄ ᝰ ‌ 𝅄 ꒰ ׄ ─ׄ‌─⃘✿⃘─ׄ‌─ ׄ ꒱ 𝅄 ‌ ᝰ ׄ ⊹

𖥔 ׅ ࣪ 𐀔⃞ ּׅ࣪🎀 ׅ 𝅄 ࣪ ໑A 𝐏oster that is 𝐕ery unique and 𝐃ifferent from the 𝐎thers catches your 𝐀ttention, you 𝐖ant to know 𝐌ore about it. And when you 𝐅inally take a 𝐂loser look, it turns out to be an 𝐀udition 𝐏oster for 𝐈dols and it's 𝐅rom 𝐒trawberry 𝐏roductions. 𝅄 ࣪ ׅ ⬫

𝅄 ֹ ׅ ロ ֹ 🎤 ׅ ﹢ ֹ𝐓hey are 𝐋ooking for an 𝐈dol, do you 𝐖ant to 𝐅ollow 𝐓hem? This 𝐒ystem of 𝐒earching for 𝐈dols with 𝐓rainees for 𝟑 𝐃ays and also of 𝐂ourse with some 𝐄asy 𝐓asks. We, the 𝐀dministrators of 𝐒trawberry 𝐏roductions, are 𝐋ooking for some 𝐍ew 𝐈dols to work at @hoshinocafe ׅ ֹ ׅ

꒰ ᐢᐢ ⑅ 𝐇ere are some 𝐃ivisions 𝐑equired : 🩰 ୧ ࣪ ࣭ ⊹
୨୧ ⊹ 𝐒tickers ‹𝟹 . . ◌ ֹ ﹢
୨୧ ⊹ 𝐄diting ‹𝟹 . . ◌ ֹ ﹢
୨୧ ⊹ 𝐖ording ‹𝟹 . . ◌ ֹ ﹢
୨୧ ⊹ 𝐌pps ‹𝟹 . . ◌ ֹ ﹢
୨୧ ⊹ 𝐒fs ‹𝟹 . . ◌ ֹ ﹢
୨୧ ⊹ 𝐒ebar 𝐋ist ‹𝟹 . . ◌ ֹ ﹢

ᦎ ⁝ ׅ ♡ ࣪ 𝅄 𝐈nterested and 𝐄ant to be a 𝐏art of @hoshinocafe? 𝐂ome 𝐎n 𝐉oin 𝐍ow, 𝐇irmin this 𝐓ime. 𑁯 ׅ 🎧 ࣪ ۪ ✦⃘꯭✦࣪ ׅ ⁞ ⸽

https://t.me/hoshinohiring/31
https://t.me/hoshinohiring/31
https://t.me/hoshinohiring/31

#𝓚uratapm #𝗞agaminePromote #𝕱𝖍all #𝓝aki𝓐ll #𝓝aki𝓟romote #𝓖All #𝐆𝐇all #𝐎shi𝐏romote #𝐍oko𝐀ll #𝐑inα𝐏romote #𝐍oji𝐆c #𝐓enn𝐂h #𝕱𝖍all #𝗞agamineHirmin #𝕱𝖍min #𝓚uratahirmin #𝐎shi𝐇iring #𝐍oko𝐒taff #𝓝aki𝓗irmin #𝐆𝐇hiring #𝐑inα𝐇iring

Telegram

Hiring idol

ノ꯭♡ 𝐀bout 𝐇iring 𝐈dol ⊹ ˚ ₊

𖥔 ׅ ࣪ 𐀔⃞ ּׅ࣪***🎀*** ׅ 𝅄 ࣪ ໑A 𝐏oster that is 𝐕ery unique and 𝐃ifferent from the 𝐎thers catches …

ׄ  ᝰ ‌   𝅄 ꒰  ׄ ─ׄ‌─⃘✿⃘─ׄ‌─ ׄ  ꒱ 𝅄   ‌ ᝰ  ׄ  ⊹
𝆺𝅥 ݂ 🪐⃝᮫ ۫ ࣭ 𝐍ᦒ࣪ꭉִֺׂ໋ꭑ֗αׂׅׅꬻִׂׅ࣪ 𝐇ᧉ֗ʅ࣭࣪℘ֺֹֹֹ࠭ ﹗‹𝟹 ֹ𓉳
HIRMINN , HIRMINNN, HIRMINN !!!!!

─ׄ┄‌  ᘛ   ִ ׄ✶  ۪It was a sunny morning, Mama told me to have breakfast as usual. The children's hostel has a very good mother, she's also beautiful 𔘓𔘓 ׂ. But at night don't try to hang around outside the room okayy~. All of the children who had already turned thirteen were slowly increasing and this hostel had fewer and fewer children as well. So we are here to bring in new children who who can do this ࣪ ᭝ ꒱ / !!

— Editing
— Sticker
— Wording
— Sfs
— Seblist

This will make it easier for you to become one of our hostels!
https://t.me/NormanHelp/633
https://t.me/NormanHelp/633
https://t.me/NormanHelp/633

𝅄   ׄ ⃝🧸 ✿۪۪  If you have been selected to occupy the dormitory, let's play together  𖧧   𝅄  ֹ!!!
ׄ  ᝰ ‌   𝅄 ꒰  ׄ ─ׄ‌─⃘✿⃘─ׄ‌─ ׄ  ꒱ 𝅄   ‌ ᝰ  ׄ  ⊹
#𝕱𝖍all #𝗞agamineHirmin #𝕱𝖍min #𝓚uratahirmin #𝐎shi𝐇iring #𝐍oko𝐒taff #𝓝aki𝓗irmin #𝐆𝐇hiring #𝐑inα𝐇iring #𝓚uratapm #𝗞agaminePromote #𝕱𝖍all #𝓝aki𝓐ll #𝓝aki𝓟romote #𝓖All #𝐆𝐇all #𝐎shi𝐏romote #𝐍oko𝐀ll #𝐑inα𝐏romote #𝐍oji𝐆c #𝐓enn𝐂h

Telegram

(H. 𝆺𝅥 ݂ 🪐⃝᮫ ۫ ࣭ 𝐍ᦒ࣪ꭉִֺׂ໋ꭑ֗αׂׅׅꬻִׂׅ࣪ 𝐇ᧉ֗ʅ࣭࣪℘ֺֹֹֹ࠭ ﹗‹𝟹 ֹ𓉳

ׄ  ᝰ ‌   𝅄 ꒰  ׄ ─ׄ‌ ─⃘✿⃘ ─ׄ‌ ─ ׄ  ꒱ 𝅄   ‌ ᝰ  ׄ  ⊹ 𝆺𝅥 ݂ ***🪐***⃝᮫ ۫ ࣭ 𝐍ᦒ࣪ꭉִֺׂ໋ꭑ֗αׂׅׅꬻִׂׅ࣪ 𝐇ᧉ֗ʅ࣭࣪℘ֺֹֹֹ࠭ ﹗‹𝟹 ֹ𓉳 HIRMINN , HIRMINNN, HIRMINN !!!!!

ׄ ᝰ ‌ 𝅄 ꒰ ׄ ─ׄ‌─⃘✿⃘─ׄ‌─ ׄ ꒱ 𝅄 ‌ ᝰ ׄ ⊹

ㅤ        ✦  ָ  ۫   ۰  ♡꯭  ⊹  🎐  ⊹  ꯭♡   ۰    ۫  ָ  ✦

⑅ ׂ ׂ 💠 𝅄˚ 𝐀𝗌 𝗌ɦ𝖾 ωα𝗌 𝗋υ𐓣𐓣𝗂𐓣𝗀 𝗍ɦ𝗋ⱺυ𝗀ɦ α 𝖿ⱺ𝗋𝖾𝗌𝗍 α𐓣ᑯ 𝗌υᑯᑯ𝖾𐓣ᥣ𝗒 𝖿ⱺυ𐓣ᑯ α 𝗌α𝖿𝖾 ρᥣα𝖼𝖾 𝗍ɦα𝗍 𝗌ɦ𝖾 𝖼α𐓣 𝗌𝗍α𝗒. 𝚰𝗍'𝗌 α 𝗋𝖾αᥣᥣ𝗒 ρ𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 𝖼α𝗌𝗍ᥣ𝖾 𝖼αᥣᥣ𝖾ᑯ @AishaElmir_Help , 𝗌ɦ𝖾 𝖼αꭑ𝖾 𝗂𐓣𝗌𝗂ᑯ𝖾 α𐓣ᑯ 𝗍ɦ𝖾 ρ𝖾ⱺρᥣ𝖾 ω𝖾ᥣ𝖼ⱺꭑ𝖾ᑯ ɦ𝖾𝗋 ᥣ𝗂𝗄𝖾 𐓣ⱺ ⱺ𝗍ɦ𝖾𝗋 ρ𝗋𝗂𐓣𝖼𝖾𝗌𝗌! "𝐃ⱺ 𝗒ⱺυ ωα𐓣𝗍 𝗍ⱺ ᑲ𝖾 ɦ𝖾ᥣρ𝖾ᑯ?" 𝐎𐓣𝖾 ⱺ𝖿 𝗍ɦ𝖾 𝗀υα𝗋ᑯ𝗌 𝗌α𝗂ᑯ, 𝗌ɦ𝖾 𝗌ꭑ𝗂ᥣ𝖾ᑯ α𐓣ᑯ 𝗌α𝗂ᑯ, "𝗌υ𝗋𝖾 𝗍ɦ𝗂𐓣𝗀!" 𝐀𐓣ᑯ 𝗌ɦ𝖾 𝗍ɦ𝖾 𝖾𐓣𝗏𝗂𝗋ⱺ𐓣ꭑ𝖾𐓣𝗍 𝗀ⱺ𝗍 𝗌ⱺ ɦαρρ𝗒!

⊹  ִ۫۫  𝚰𐓣 ɦ𝖾𝗋 ρ𝖾𝗋𝗌ρ𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾, 𝗌ɦ𝖾 ωⱺυᥣᑯ 𝗀ⱺ 𝗂𐓣𝗌𝗂ᑯ𝖾 𝗍ɦ𝖾 𝖼α𝗌𝗍ᥣ𝖾. 𝐁υ𝗍 𝗂𝖿 𝗂𝗍 ωα𝗌 𝗒ⱺυ, ω𝗂ᥣᥣ 𝗒ⱺυ 𝗀ⱺ 𝗂𐓣? 𝐖𝖾ᥣᥣ ᥣ𝖾𝗍'𝗌 𝖿𝗂𐓣ᑯ ⱺυ𝗍 ωɦα𝗍'𝗌 𝗂𐓣𝗌𝗂ᑯ𝖾!   ׄ 🤍 ׅ ୭

ㅤ        https://t.me/AishaElmir_help
ㅤ        https://t.me/AishaElmir_help
ㅤ        https://t.me/AishaElmir_help

⑅ ─꯭─ֹ─꯭─ֹ─꯭꯭۪─ֹ─꯭─ֹ─꯭─ֹ─꯭─ֹ─꯭─ֹ─꯭─ֹ─꯭─ ׅ ⊹

#ranlinpm #tomodachi #𝐈rene𝐀ᥣᥣ #𝗢𝗧𝗟𝐀l𝗹 #𝓚uratapm #ℳorfosweep #𝗭oyαll #𝗧ontokotonpm #𝐀𝐒𝐋𝗔ᥣᥣ #𝐀𝐒𝐋𝗣𝗋ⱺꭑⱺ𝗍𝖾 #𝐀𝐓All #𝐀𝐓Promote #𝐈𝐒promote #𝙋eიgυriიPM #𝐑inα𝐏romote #𝐓enn𝐂h #𝐍oji𝐆c #𝐋ucia𝐏romote #𝐋oti𝐏m #𝐂ia𝐚ll #ꪖꫀ𝓽ꫝꫀ𝘳Promote #ՏᕼIᖇᗩIՏᕼI𝗔𝗅𝗅 #ՏᕼIᖇᗩIՏᕼI𝗣m #𝗦ɑꪱbɑ𝝖ƖƖ #𝐎shi𝐏romote #𝐍oko𝐀ll

Telegram

⊹ ୨♡୧ ₊ 𝗔𝗶𝘀𝗵𝗮 𝗛𝗲𝗹𝗽 🫧 ɞ ˖࣪ ⊹

𖥨✿ Elegance and dazzling work— all of the beauty soul Welcome to @AishaElmir\_help ! far-reaching to you my lady. ꔫ 𝅄˚ ⋆ ୨ https://t.me/AishaElmir\_help/2396 ୧ ***💠***⃝ ׁ office: @aishahelp\_ofcbot ***🎐***⃝ ׁ Mpps: @aishahelp\_mppsbot ㅤㅤㅤ ─────── • ✿ • ───────

ㅤ ✦ ָ ۫ ۰ ♡꯭ ⊹ ***🎐*** ⊹ ꯭♡ ۰ ۫ ָ ✦

ㅤ     ⪩꯭♡  ⌯  ֹ  ⑅ —📃— ⑅  ࣪  ⌯  ♡⪨

៸៸╭ֶָ࣪╮【𝐒YMPHONIA】៸៸
🎻♡ ⊹ 𝓢 ymphonia  is a band with the theme of 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎𝙄𝘾𝘼𝙇 music, they are great and always play the classical musical instruments ✶ ׄ melodiously to amaze everyone with the 𝙎𝙔𝙈𝙋𝙃𝙊𝙉𝙄𝘼 band ୧ ꢁ ⩇⩇ 🎹ᣞ˕
֧ 𝂻 𑂓 ۪ ۫ . 𝒪ne of the people from the symphonia band asked "Do you want to know more about this 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎𝙄𝘾𝘼𝙇 music band? come to our band studio at @Symphonicas"

https://t.me/Symphonicas
https://t.me/Symphonicas '⸝⸝ׅ꒱ׄ੭
    ꒰ https://t.me/Symphonicas
https://t.me/Symphonicas '⸝⸝ׅ꒱ׄ੭

˖ 𖦆 🎼✧ ׄ 𝒲e will wait for your arrival to request the 𝙎𝙊𝙉𝙂 you want to give us. And also discover other 𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾 in our studio are you interested ladies and gentlemen? ꐑꐑ 🎵🎶

⊹ 𓈒⠀ׂ ──  ֵ ┄─ ꒰ ୨♡୧ ꒱ ─┄ ֵ  ── ֹㅤ𓈒 ⊹
#𝐋ⱺ𝗍𝗂espromote #moonapm #nekopromoteu #𝐌edeapromote #𝐎ძᥱ𝗍𝗍ᥱ #𝐅ι᥆ᥒᥲᥴһᥲᥒ #𝓖All #𝐈𝐒promote #𝓐ꪀρAll #𝐕𝐂𝐏𝐀𝐋𝐋 #𝐅ibel𝐀ll #𝒮heꪀAll #𝒮heꪀPromoter #𝒮heꪀPM #𝐌arin𝐏romote #𝓢carAll #𝓢carPromote #𝐋𝗂𝗅𝗂𝐏𝗆 #𝐋𝗂𝗅𝗂𝐀𝗅𝗅 #𝗢𝗧𝗟𝐀l𝗹 #𝐆ᩏpromote #𝐒𝐂promote #𝐌𝐋𝐏𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗲 #𝐌𝐋𝐏𝗮𝗹𝗹 #𝐈tsukotori𝐏romote #𝐈tsu𝐀ll #𝐈tsu𝐏m #𝐀𝐒𝐋𝗔ᥣᥣ #𝐀𝐒𝐋𝗣𝗋ⱺꭑⱺ𝗍𝖾 #𝗕𝗖all #𝗕𝗖promote #𝗕𝗖list #𝓚uratapm #ℳorfosweep #ꪖꫀ𝓽ꫝꫀ𝘳Promote #𝐈rene𝐀ᥣᥣ

Telegram

ਏਓ ! ‹ 𝐒𝘆𝗺𝗽𝗵ᨣ𝗻ꪱ𐓟

{ ☩ }. . ***🎼*** Mélodies jouées par les musiciens dans unite @. LUXURlOUSS. C'est @Symphonicas meilleur que j'aie jamais entendu. Appelez les musiciens, @SymOFCbot. Be our partnership, @SyMPPSbot. Longlast memories, @SymphoNim.

ㅤ ⪩꯭♡ ⌯ ֹ ⑅ —***📃***— ⑅ ࣪ ⌯ ♡⪨

♔ ִ ─── ·  t.me/CheerfulGentle ;
ㅤㅤ𝐔nëxpectedly, ã girl with lOng hair has bêen living in a fragile { Castle } főr 𝟏𝟕 years! Withoūt her realizing that he was locked UP bý grandmother's magic. Ëven at the age 𝐎𝒇 almost 𝟏𝟕 years it was a momeņt where many plot twists happėnēd To her. Seeing the shining objects that alwayś appeared ON her bīrthday maďe him wondeř what kind õf shining objects they were? < 🌅🌅 >

✪ ─ 𝐒trangers visit the castle where RAPUNZEL lives. He would swear he wouľd TAKE Rapunzel to wheŕe that shinińg thing was. Äs Rapunzel instructions follow the steps in the linķ.

─┄  ׅ  ֹ.      ︵‿୨  ୧‿︵  ֹ    ׅ  ┄─   ֹ  𝅄

#𝐋ⱺ𝗍𝗂espromote #moonapm #nekopromoteu #𝐌edeapromote #𝐎ძᥱ𝗍𝗍ᥱ #𝐅ι᥆ᥒᥲᥴһᥲᥒ #𝓖All #𝐈𝐒promote #𝓐ꪀρAll #𝐕𝐂𝐏𝐀𝐋𝐋 #𝐅ibel𝐀ll #𝒮heꪀAll #𝒮heꪀPromoter #𝒮heꪀPM #𝐌arin𝐏romote #𝓢carAll #𝓢carPromote #𝐋𝗂𝗅𝗂𝐏𝗆 #𝐋𝗂𝗅𝗂𝐀𝗅𝗅 #𝗢𝗧𝗟𝐀l𝗹 #𝐆ᩏpromote #𝐒𝐂promote #𝐌𝐋𝐏𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗲 #𝐌𝐋𝐏𝗮𝗹𝗹 #𝐈tsukotori𝐏romote #𝐈tsu𝐀ll #𝐈tsu𝐏m #𝐀𝐒𝐋𝗔ᥣᥣ #𝐀𝐒𝐋𝗣𝗋ⱺꭑⱺ𝗍𝖾 #𝗕𝗖all #𝗕𝗖promote #𝗕𝗖list #𝓚uratapm #ℳorfosweep #ꪖꫀ𝓽ꫝꫀ𝘳Promote #𝐈rene𝐀ᥣᥣ

Telegram

🍻 . . “ 𝐂hēerful 𝐆entlə ৯ #1 ” ✧✧

         Oūr majèsty, wWelcomè TO { Castle } @CheerfulGentle. If you nēēd all informátiön, pleaše Clik ON the linKk beloWw ㅤㅤ ㅤ***🪝***-- Chief 𝐎𝒇 gervant : @inisekaibot

♔ ִ ─── · [t.me/CheerfulGentle](http://t.me/CheerfulGentle) ;

ㅤ ⸼  ࣪ ׅ ︶︶︶⠀ ㅤ /)/)⠀⠀︶︶︶ ⸼  ࣪ ׅ
                          (・  )o

✦𓂃 🎧 . Hello fellow Roleplayers! Welcome to kurata promote. We are here to help roleplayers get friends and subscribers!

She's full of imagination and tends to get lost in her fantasies, especially when she's writing lyrics. It is shown that while in that state, she will imagine herself in a fantasy world filled with things such as flying whales, or imagining herself flying through the sky that leads to kurata promote. Let's explore and see what's inside! ⤹📰𔘓⸼

ㅤ         t.me/kuratapromote/1852
ㅤ         t.me/kuratapromote/1852
ㅤ         t.me/kuratapromote/1852
ㅤ         t.me/kuratapromote/1852

━━━━━━━━━━━ㅤ       #𝐀𝐒𝐋𝗔ᥣᥣ #𝐀𝐒𝐋𝗣𝗋ⱺꭑⱺ𝗍𝖾 #𝗢𝗧𝗟𝐀l𝗹 #𝚂𝙲𝚁𝙴𝙴𝙲𝙷allentity #𝐊okomiall #𝐊okomipm #𝗥p𝗔ll #𝗥p𝗣𝗺 #𝗥p𝗣romote #𝐋eoal𝗹 #𝑪𝑹𝑬𝐴𝑻𝑼𝑹𝑬𝑆 #𝐒hꪱrⱺ𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗍𝖾 #𝐒hꪱrⱺ𝖺𝗅𝗅 #𝓚uratapm #ℳorfosweep #𝐒𝐂promote #ranlinpm #tomodachi #𝗭oyαll #𝗧ontokotonpm #𝐀𝐓All #𝐀𝐓Promote #𝙋eიgυriიPM #𝐑inα𝐏romote #𝐓enn𝐂h #𝐍oji𝐆c #𝐊𝐞𝐫𝐨𝙖ll #𝐀thanasiapm #𝕱𝖍all #𝐊αꭑ𝖾𝐏𝐌 #𝐊αꭑ𝖾𝐀ᥣᥣ #𝐕𝐏𝗮ll #𝐕𝐏𝗽romote #ʑɛpromote #𝐆𝐇all #scaramouche #スカラムーシュ

Telegram

⪩꯭♡ 𝅄 𝖪υ𝗋ɑ𝗍ɑ 𝖯𝗋𝗈ო𝗈𝗍౿ ֹ ʬʬ ❄️﹗

ㅤ ⸼ ࣪ ׅ ︶︶︶⠀ ㅤ /)/)⠀⠀︶︶︶ ⸼ ࣪ ׅ