GF Capital - News

GF Capital - News

@gf_capital

Welcome to GF Capital :

GF chat : @Gfamilycapital

GF news : @gf_capital

Gems Channel : @gfgemcoins

Margin Channel :@gfmargin

Twiter : https://twitter.com/GF_Capital

Detail : https://linktr.ee/gfcapital1

Contact partner or MKT : @Lee_GFcapital

Subscribers: 7,180

***🔴*** CHI TIẾT PHIÊN BẢN TESTNET ***🔴***

🔴  CHI TIẾT PHIÊN BẢN TESTNET  🔴   
  Đây là GameFi đầu tiên trên zKSync, với ROI tốt như bạn có thể tính tại đây. Ngày tối thiểu để đạt 100% ROI với độ hiếm SS chỉ là 7 ngày !!!!
Mạng thử nghiệm Core Hunter đang đến và chờ bạn khám phá thế giới ly kỳ của Alien Machines và các cuộc xâm lược. Để bắt đầu: 

Yêu cầu ETH và token của bạn 
Mua máy ấp trứng 
Chuẩn bị sẵn sàng Alien Machines của bạn 
Xâm chiếm lõi hành tinh để kiếm $CRH ngoài chuỗi 
Kiểm tra ví của bạn để xem thu nhập của bạn 
💰 Rút $CRH off-chain và chuyển nó sang $CRH on-chain 

Bạn nhớ hẹn giờ lúc 1:00 chiều UTC (20h VN) ngày 29 tháng 3 và sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu thú vị

Tham gia nhiệm vụ CREW3 để nhận Phần thưởng $5000 & WL
Crew3 | Twitter | Website | Whitepaper | Telegram

***👽*** **AlienPad Presale (Subscription) Link Announcement**Chúng tôi vui mừng giới thiệu AlienPad subscription link

👽 AlienPad Presale (Subscription) Link AnnouncementChúng tôi vui mừng giới thiệu AlienPad subscription link

👉 Link: https://alienpad.app/launchpad/icecreamswap/ilo/0x0A32ebB683E999FF5148dA4151F23876edCA1848

👽 Thông tin gọi vốn:Whitelist round: 5,000 CORE
Public round: 5,000 CORE
Tổng: 10,000 CORE
🛡Audited by Certik👽 Stay tuned to our official channels:🌎 Website | 🐦 Twitter |💬 Telegram | 🌐Discord | 📖 Medium

*****🎮***** DATADOGE *****🎮***[BSC]

*🎮 DATADOGE 🎮*[BSC]

Datadoge is project in dogeking Ecosystem, Metadoge is responsible for the GameFi Metaverse, DataDoge is responsible for the Web3 Defi* Dev of Dogeking (10000x)
Dev of Metadoge raise 1400bnb (10x)
Experience dev - Experience team
1000 organic member is online on AMA
mechanism: Detail here* Tax buy sell 3%

🎧IDO AND LAUNCH🎧

🎚Ido raise $500k in 15 minutes*🎚*Listing time: 28/03_12:30 UTC*🎚*Add pool: 28/03_12:00 UTC🎧Datadoge socials media
Website I Telegram I Twitter I Whitepaper **I

**

***📣*** FairyAI KochiPad Presale ***📣***

📣 FairyAI KochiPad Presale 📣

Experience a world of wonder with AI Fairy companions!

A group of humans discover a hidden portal that leads to an enchanted forest where they meet a group of fairies trapped for centuries. Together, they embark on a journey through different worlds to collect magical artifacts needed to open the portal.

🌸 AI Fairy is a Japanese art web3 game driven by the Chat AI to provide real-time interactive gaming experiences 🌸

You can chat with your fairy to understand more about the fantastic magic world and collect magical artifacts to activate the portal. This fairy tale is waiting for you!

Instead of a single game, the user's designated NFT expands this NFT-linked AI model. By creating a digital life for the NFT, it becomes truly exclusive and re-defines the value of NFTs.

🌸 Chat to Earn, Play to Earn & DAO 🌸

Players can engage in fun and interactive conversations with their AI fairies and earn rewards for their participation. The fairies will respond to players' messages with personalized and engaging replies. Players can also play text adventures with their fairies and receive rewards for completing each adventure.

Players can earn tokens through various activities such as playing mini-games, completing daily missions, and winning battles. These tokens can be used to upgrade their fairies, purchase items to improve their gameplay, or be traded on the blockchain marketplace. Players can collaborate with other users to achieve shared goals, form clans, and compete against others in different challenges. Also, the AI Fairy's DAO community can participate in decision-making processes, governance, and the allocation of resources.

Join The FairyAI Family
🌸 Telegram EN🌸 Twitter🌸 Website🚀 Presale: kochipad.com/presale/16
Date: TBA. Early April
💎 HC: 500 BNB

🔽 View the comments to see the female Kochi that FairyAI made for their FairyLand game!

- Kochi Team

*****🏝*** ĐỐI TÁC SEKUYA

*🏝* ĐỐI TÁC SEKUYA
Sekuya tiếp tục phát triển để đạt được 1 triệu người nắm giữ, 1000 cộng đồng!

👑 7 Thương hiệu (Tập đoàn WIR, NVRS, Hiệp hội Kiến trúc sư Indonesia và hơn thế nữa)
🏆 34 Cộng đồng, 3 Quốc gia (473k+ Thành viên)

Hãy là một phần của GIA ĐÌNH SKUY ngay hôm nay! 🥦
Đối tác: @borneoggwp Nhóm toàn cầu:** @sekuyaofficial

1 kèo x10 rồi. Còn 2 kèo nữa. Chiều 2h ae nào vote thì lên đua vịt nhé.

Bắt trend sớm a.e
💎 ZKS đang được fomo, mọi người thêm Zks vào metamask và chuẩn bị lúa đợi có dự án ổn thì đấm.

Dưới đây là thông số

https://ecosystem.zksync.io/

Add RPC:

Network Name: zkSync Era Mainnet
RPC URL: https://mainnet.era.zksync.io/
Chain ID: 324
Currency Symbol: ETH
Block Explorer URL: https://explorer.zksync.io/

Bridge:
http://bridge.zksync.io/

Dex: mute.io

ecosystem.zksync.io

zkSync Ecosystem — Explore the Chosen Solution for Scaling Ethereum

Explore some of the hundreds of projects from DeFi to NFTs building on zkSync.

Bắt trend sớm a.e

GA 10$ + 1Wls cho 1thành viên may mắn Rules : 1️⃣ Join : https://t.me/BabyFlokiOfficialChat https://t.me/BabyFlokiVN 2️⃣ Chat sticker Gf or gf supports Tại : https://t.me/BabyFlokiOfficialChat https://t.me/BabyFlokiVN 3️⃣ Reply ảnh + 1 số 00 - 999 Kết quả…

Telegram

GF Capital - News

GA 10$ + 1Wls cho 1thành viên may mắn Rules : ***1️⃣*** Join : https://t.me/BabyFlokiOfficialChat https://t.me/BabyFlokiVN ***2️⃣*** Chat sticker Gf or gf supports Tại : https://t.me/BabyFlokiOfficialChat https://t.me/BabyFlokiVN ***3️⃣*** Reply ảnh + 1 số 00 - 999 Kết quả…

GA 10$ + 1Wls cho 1thành viên may mắn Rules : ***1️⃣*** Join : https://t.me/BabyFlokiOfficialChat https://t.me/BabyFlokiVN ***2️⃣*** Chat sticker Gf …
MuratiAI - Nền tảng phát triển web và robot khai thác sức mạnh của MuratiAI để tạo ra hình ảnh …

MuratiAI - Nền tảng phát triển web và robot khai thác sức mạnh của MuratiAI để tạo ra hình ảnh anime trong vài giây

Dự án đầu tiên được ấp ủ bởi nhóm IMOV, một trong những đối tác của chúng tôi và là một câu chuyện thành công vào năm 2022.

Đây là một dự án lớn và là một trò chơi alpha vì nó kết hợp hoạt hình và trí tuệ nhân tạo, và rất nhiều cá voi hỗ trợ nó 👀

Chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ dự án trước và sau khi nó trực tuyến

Tham gia ngay
🇺🇸 @muratiAI
🇨🇳 @MuratiCN
https://muratiai.com/