Petty crimes

Petty crimes

@pettycrimesm

Intp
برای بی‌دار شدن باید بیدار شیم.
https://telegram.me/BiChatBot?start=sc-1245469-aC3AaDF

Subscribers: 86

چرا بیدارم

همکلاسی کلاس فیزیکم هر جلسه ازم میپرسه "سلام امروز کلاس تشکیل میشه" منم میگم اره و نمیاد

یعنی تو داری سعی میکنی بهم بگی که هنوز ۴ فصل دیگه از ریاضی مونده؟

روز خوبی بود شب بخیر.

بستی؟؟

با یه کسایی تانگو رقصیدم که کلا دوبارم تو زندگیم ندیدمشون😭😂

ادبیات دیوانم کرده

WHY ARE U THIS DRAMATIC BRO

I wanna cry but I'm being so tired of trying to get to you and I was really upset about it

— بنویسید I wanna cry but ، و بذارید کیبوردتون ادامه‌ش بده.