āŧ„ 𝑑𝑖𝑎𝑟đ‘Ļ ℎ𝑎𝑡𝑖 âĻī¸Ž

āŧ„ 𝑑𝑖𝑎𝑟đ‘Ļ ℎ𝑎𝑡𝑖 âĻī¸Ž

@journalofficial

āŧ„ Cuma hati yang berkongsi rasa âĻī¸Ž
āŧ„ random daily quotes or just us being a human ranting about our lives

: 10/12/2018💞

Any sharing? Pm us
Official bot; @diarihatibot

Subscribers: 1,172

đ–Ŗ˜
I'm confused
I liked you but I tried to stop liking you
I built walls around my heart
Just to stop my feelings for you

I looked everywhere
And tried to find a star
But the only one
I found was the moon
After all this time
My eyes still searching for your light
In the darkest night

You are the moon I always stared from afar
And always dreamt of your light

At night I tried to look for the moon
But there was a cloud blocking it
But when the cloud left
I saw that you already have your star

The star that will never be me

@journalofficial

âžŗ🎈
It's me. I'm the problematic one. I'm who caused the trouble and choas. And it's me always being clumsy.

@journalofficial

đ–Ŗ˜
You are lucky you are loved by people around you
You are blessed with a supportive circle that will always get your back
You should be grateful that you have someone who will be proud of you
Not everybody have that person in their life
Even if they are the most kind and gentle person
So, cherish those person
Because out there, there are people who envy of what you have

@journalofficial

đ–Ŗ˜
I am grieving what I never had
I am grieving what I could have had
I am grieving what will never be

Those moments, those feelings
Will forever be frozen in time that never existed
Fulfilling dreams that never came true

It lingers
A hint of that love rests in a deep part of my heart
That will never be shared
Condemned to haunt my soul in every torturous quiet moment

@journalofficial

Tengok kes Inara dengan Virgous,
Sehebat apa pon kalimah cinta yang kita lafazkan sampai tulis lirik cinta, kalau hati nak curang tetap curang gak. Dan secantik apa pon perempuan persis bidarari tetap kalah bila ada orang ketiga datang. Perit tapi itulah realiti dunia. Semuanya dusta, penipuan melalui bait kata, kecantikan yang ditewaskan oleh orang biasa.

đ–Ŗ˜
I've been told
That if you repeat a word
Over and over
It loses its meaning

I have stayed up
Countless nights
Repeating your name
Hoping that you will mean less to me with each breath

@journalofficial

đ–Ŗ˜
I used to dream of drinking tea with you at night, I mean, to be partners in happiness and joy
Believe me, my dear, it warms my heart, even if you are far away
Not because I love you less, because I love you more

@journalofficial

âžŗ🎈
Thanks god, I found someone that I deserve.

@journalofficial

Cinta yang ada tak semestinya kekal tapi cinta yg betul-betul ikhlas akan berkekalan hingga ke syurga ❤ī¸

@journalofficial

âžŗ🎈
Feeling off but still try to stay. Hard to said goodbye.

@journalofficial