Pieces of shit

Pieces of shit

@somestupidarts

Some stupid arts from a person who is not an artist.

Subscribers: 33

دوستان رفیق یدونه باشه

دوستان رفیق یدونه باشه
آقا پارسا باشه

بین کامنتای این پیام رندوم انتخاب میکنم یه پروفایلو نقاشی میکنم 🦍❤️

یه چالش رندوم بزارم پروفایلاتون رو نقاشی بکشم؟ با ری‌اکشن بگید 🫡

Pieces of shit
Pieces of shit
Pieces of shit
Pieces of shit
کلاس حسابان چی یاد گرفتی

کلاس حسابان چی یاد گرفتی
مای عانست ری اکشن:

Pieces of shit
Pieces of shit